Divadlo Mladých pôsobí pri Občianskom združení Timrava v Lučenci od roku 2008 a predstavuje skupinu mladých talentovaných  študentov stredných škôl, možno i nádejných pokračovateľov Divadelného súboru Timrava, ktorí svoj voľný čas zmysluplne a radi trávia aj v divadle.

Je to skupinka milých, šikovných, citlivých, bláznivých, ale aj tvorivých, vždy niečím prekvapujúcich, vtipných, náročných, hľadajúcich, nachádzajúcich, ale aj tolerantných, originálnych a stále meniacich sa  mladých študentov.“

 

- 3.miesto Zochova divadelná Revúca 2010

- 3.miesto celoslovenský festival neprofesionálneho divadla Divadelný Maťko, Svit 2013

- cena za významové premeny scénických prvkov na krajskej súťažnej         prehliadke Rozprávkové javisko 2014