Občianske združenie Timrava vzniklo 30.8.2007. Za svoj prioritný cieľ si stanovilo realizáciu divadelných predstavení divadelných súborov v okrese Lučenec, či už pre dospelých, mládež alebo pre deti.

Zastrešuje  DS Timrava, Divadlo mladých a DDS Divadielko z kufra.

 

Ďalej sa podieľa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí ako je  Deň detí, Novohradská improvizačná liga, Divadelná jeseň, Divadelný bál, tvorivé dielne a zúčastňuje sa a vykonáva osvetovú činnosť v oblasti kultúry a napomáha tak kultúrnemu rozvoju Novohradu.

 

Každý rok v mesiacoch október, november a začiatok decembra prebieha v meste Lučenec Divadelná Jeseň, ktorú organizuje Novohradské osvetové stredisko a na ktorej organizovaní sa podieľa aj naše občianske združenie. Divadelná Jeseň je podujatie, na ktorom si milovníci divadla prídu na svoje. Ponúkame veľké množstvo predstavení či už pre dospelých alebo pre deti. Divadelné súbory, ktoré k nám v tom čase zavítajú sú profesionálne aj amatérske, ale vždy je to to najlepšie čo sa v danej sezóne vyprodukovalo. Je si z čoho vyberať