4.Divadelný bál

prípitok: S.Golianová, Á. Szabó, moderátor večera Noro Šáro


prípitok: S.Golianová, Á. Szabó, moderátor večera Noro Šáro